TR
Ne Aramıştınız?

Fizibilite Nedir?

   İngiliz kökenli bir kavram olan fizibilite, feasible kelimesinden türemiştir. Feasible ; uygulanabilir, yapılabilir anlamına gelir ve mantıklı, başarılabilir, olması muhtemel gibi anlamaları da  taşır. Fizibilite, yapılan ön değerlendirmeler ile bir proje yada iş fikrinin uygulanabilirliğini sorgular.

   Fizibilite nedir sorusuna, fikir aşaması ile uygulama aşamasının kıyaslanarak, gerçeğe uygunluk saptanması denilebilir. Fizibilite araştırmaları, belirli bir plan dahilinde yapılan çalışmadır.

Fizibilite Çalışması Nedir?

   Fikir aşamasındaki projelerin uygulanabilir olup olmadığını ve uygulanabilir ise ne kadar pratik olacağı saptamak için yapılan çalışmalara fizibilite çalışması denir. Fizibilite etüdü olarak da bilinen fizibilite çalışması yatırım kararı verilmden önce yapılarak, potansiyel iş fikrini değerlendirir ve ölü yatırımın önüne geçilmesini hedefler.

Fizibilite Çalışması Nedir Ve Neden Önemlidir?

    Fikirler ve projeler hayata geçirilebildikleri ölçüde anlamlı ve değerlidir. Bir fikrin veya projenin ne derece gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir ve karlı bir yatırıma dönüşüp dönüşmeyeceğini değerlendirmenin en sağlıklı yolu o fikir ve proje hakkında yapılacak doğru bir fizibilite çalışmasından geçer.

   Bir fizibilite çalışmasının en temel amacı; bir yatırım fikrinin tüm yönleri ile inceleyip, ilgili veri ve bilgiler eşliğinde, kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapılarak nihai karar vericilerinin en doğru kararı almalarına yardımcı olmaktır.

    Yatırım yapılması planlanan projenin hacmi ve mali büyüklüğü, sıfırdan komple bir yatırım mı yoksa var olan bir şirketin ve tesisin satın alınmasına ilişkin mi olduğu, yatırımın yapılacağı sektör ve hangi ülkede yapılacağı gibi çeşitli parametrelere göre bir takım değişiklikler göstermekle birlikte, bir fizibilite çalışmasında genel olarak aşağıda yer alan ana başlıklarla kapsamlı bir rapor hazırlanarak, nihai karar vermesine yardımcı olabilmesi için yatırımcıya sunulur.

  1. Yatırım projesinin ait olduğu sektörün genel görünümü
  2. Sektördeki rekabet koşulları ve rakiplerin analizi
  3. Üretim planlaması
  4. Pazarlama planlanması
  5. İnsan kaynakları, yönetim ve organizasyon planlaması
  6. Ekonomik ve finansal analizler
  7. Risk analizi ve risk azaltıcı tedbirler

DİKKAT!

Web sitesindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı ANB Danışmanlık'a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitedeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.