TR
Ne Aramıştınız?
ÜTS NEDİR?
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tibbi cihazlarin ve kozmetik ürünlerin üretim
bandindan satilip kullanildigi yere kadar tekil ürün takibini saglayabilmek, son kullaniciya kadar ürünü izleyebilmek için gelistirilen bir projedir.

UTS KAPSAMINDAKI ISLER
* ÜTS bayi başvuru / Kabul işlemleri
* ÜTS belge kaydı ve güncelleme işlemleri
* ÜTS ürün kaydı ve güncelleme işlemleri
* SGK Kaydı
* ÜTS Serbest satış sertifikası alımı

ÜTS Ne getirecek?
Güvenli ürüne erişim
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
Sağlık Politikası üretme
Sağlıklı veriye dayalı denetim
Kaynakların israfının önlenmesi,
Ürünlerle ilgili kurumlararası koordinasyon ve veri paylaşımı
Hangi ürün, nerede, ne zaman, ne için, kimde kullanıldı bilgisi ile hızlı hareket kabiliyeti, etkin denetim.