TR
Ne Aramıştınız?

Bilindiği üzere, tıbbi cihazlara ilişkin EC sertifikası, Uygunluk Beyanı vb. belge başvurularında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yapılan belge başvurularında ayrıca fiziki evraklar Kuruma iletilmektedir.

Fiziki evrak gerektiren belgelerin oluşturduğu iş yükünü azaltmak amacıyla Ürün Takip Sistemi'nde (ÜTS) yapılan geliştirme neticesinde; imalatçı firmalar tarafından yapılacak bahse konu belge başvurularını belirtilen şekilde yapmaları halinde ayrıca fiziki evrak iletmelerine gerek kalmayacaktır.

Bu kapsamda sisteme dahil edilen belgelere yalnızca imal ürün bağlanabilecek olup ilgili belge başvurularında sisteme yüklenen e-imzalı belgenin firmanın ÜTS'de tanımlı firma imza yetkilisi veya mesul müdürü tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.