TR
Ne Aramıştınız?

VARLIK BARIŞI

Varlık Barışı Ne Demek  ?

Varlık barışı gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet  ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir tebliğdir.

28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete 'de  yayımlanan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında genel tebliğ ile ;

-Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para , altın ,döviz ,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası  araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ,

-Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtların da yer almayan para, altın , döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınması ,

Hususlarının açıklanması ve 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda  değişiklik yapılması hakkında kanunun 21 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Varlık Barışı Ne Zaman Bitecek  ?

Döviz ihtiyacının bir kısmını karşılayacağı umuduyla çıkarılan Varlık Barışı'nın süresi Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 6 ay uzatıldı.

  Resmi Gazete 'de yayımlanan karar uyarınca , yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası  araçları vergi incelemesine tabi  olmadan 30 Haziran 2022 tarihine kadar ülkeye getirilebilecek.

   Varlık Barışı Ne İşe Yarar?

Varlık Barışı yasası , çeşitli nedenlerle yurt dışına götürülen ya da yurt içinde kayıt dışına çıkarılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi dahi ödemeden kayda girmesini sağlayan bir çeşit af düzenlemesi olarak biliniyor.

  Ülke dışına çıkarılan yurt içinde yastık altında saklanan kıymetler yasa kapsamında beyan edildiğinde legal ve kayıtlı varlık haline dönüşmesi  dolayısıyla tartışma konusu oldu. Devlete bildirilen bu varlıklar için sadece kara para ve benzeri mali suçlar nedeniyle denetim yapılabiliyor. Fakat bugüne kadar varlık barışından yararlanmak isterken mali denetime yakalandığı ilan edilen  kişi  ya da şirketlere ilişkin bir bilgi kamuoyuna açıklanmadı.

Varlık Barışına Nasıl Başvuru Yapılacak ?

Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirimin Türkiye'deki bankalara ve aracı kurumlara yapılması gerekirken , yurt içinde bulunan varlıkların bildirimi vergi dairelerine yapılacaktır.

  Yurt dışında bulunan varlıklar için gerçek ve tüzel kişiler tarafından tebliğ ekinde yer alan form (Ek-1) doldurularak bankalara ve aracı kurumlara bildirilecek olup ayrıca bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 Yurt içinde bulunan varlıklar ise gelir ve kurumlar vergi yönünden bağlı olunan vergi dairesine , tebliğ ekinde yer alan form (Ek-2) bildirimi ile yapılacak olup , mükellefler bu kapsamdaki bildirimlerini bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

  Yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak 30/06/2022 tarihine kadar birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dahil) bulunması mümkündür.

 

 

DİKKAT !!!

Websitesindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı ANB Danışmanlık'a aittir.Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır.Sitedeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.