TR
Ne Aramıştınız?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu

 

Vergi, ceza ve harçlarda 2022 yılında yapılacak artış belirlendi. 27 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211127-6.htm) Buna göre yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar yüzde 36.2 oranında artacak. TÜİK'in açıkladığı 9 aylık ÜFE'ye göre belirlenen yeniden değerleme oranını Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme geçen yıl yüzde 9.11 olarak ilan edilmişti. 2022 yılı için yüzde 36.2 olarak ilan edilen oran 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

 

2021

%36,20

2020

%9,11

2019

%22,58

2018

%23,73

2017

%14,47

2016

%3,83

2015

%5,58

2014

%10,11

2013

%3,93

2012

%7,80

2011

%10,26

 

 

 

Yeniden Değerleme Oranının Etkileri

 

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak yeniden Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazı şöyle:

- Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,

- Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,

- Yemek yardımı istisnası,

- Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

- Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

- Çeşitli harç tutarları,

- Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

- Siyasi Partiler Kanunu'nun 66 ve Ek 6'ncı maddesi uyarınca, bir siyasi partiye aynı yıl içinde yapılabilecek ayni veya nakdi bağışın toplam tutarı,

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarını,

- 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin artırılması,

- 7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan VUK'un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlemesi. Düzenlemeden yararlanan şirketler yüzde 2 vergiyi ödemek suretiyle gelecekte ilgili varlıkların elden çıkarılmasında vergi avantajına sahip olabiliyor.